fbpx

Het leeuwendeel van de cursisten van de WWZ Academie doet de online opleiding Wmo consulent, Jeugdconsulent of Consulent sociaal domein niet met als uiteindelijk doel om het certificaat te behalen. Nee, wat ze willen is een baan of een andere baan! In 2018 zijn we daarom aan de slag gegaan om ons netwerk te vergroten met gemeenten en detacheringsbureaus, hetgeen inmiddels heeft geresulteerd in een aantal werkervaringsplaatsen bij de gemeenten Alkmaar en Hoorn. In deze blog beschrijven we de werkwijze van de gemeente Alkmaar.

De gemeente Alkmaar is al heel innovatief bezig in het sociale domein. Een goed voorbeeld is het Slimste Huis, waar allerlei vormen van domotica en handigheidjes voor mensen met een beperking te zien zijn. Ook in haar uitvoeringspraktijk wil de gemeente Alkmaar veranderingen, zodanig dat haar klanten aan de voorkant goed worden geholpen. De gemeente vindt het belangrijk dat de frontoffice Wmo wordt versterkt met mensen zonder gemeentelijke werkervaring, maar met een frisse blik op het sociale domein.

De praktijk van werken zou volgens de geest van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, maar ook de Jeugd- en Participatiewet op een andere manier dan vroeger uitgevoerd moeten worden. Niet meer aanbodgericht, maar vraaggericht, oplossingsgericht en integraal met als doel dat het welbevinden van mensen wordt verbeterd door het daadwerkelijk aanpakken van het probleem. Daarvoor is het nodig dat we breed over het totaal van het sociaal domein en creatief kijken naar mensen als geheel samen met hun familie en mantelzorgers. Aan hen vragen: “Waar wordt u nou eigenlijk gelukkig van?” En dan goed doorvragen wat precies hun doel is met die scootmobiel of woningaanpassing of dat ze wellicht blijer worden van het het oplossen van hun eenzaamheid. Dat is precies wat wij onze cursisten leren in de opleidingen Wmo consulent en Jeugdconsulent bij de WWZ Academie.

De gemeente Alkmaar heeft daarom contact opgenomen met de WWZ Academie en gevraagd of wij cursisten hebben die hen kunnen helpen in de frontoffice Wmo. Het participatiebudget, dat zij speciaal voor werkervaringsplaatsen in het leven hebben geroepen, biedt ruimte voor onze cursisten om werkervaring op te doen als Wmo frontoffice medewerker. Omdat zij direct aan de front office zitten, spreken zij de inwoners direct bij hun eerste vragen en kunnen ze goed doorvragen. Twee van onze cursisten zijn inmiddels naar tevredenheid aan het werk bij de gemeente Alkmaar. Senior medewerker Inge Ringelberg is blij dat cursiste Wendy Oud het initiatief heeft genomen om een lijst te maken met verbeterpunten voor de werkwijze van de frontoffice Wmo: “Ik ben heel blij dat Wendy vanuit haar werkervaring bij de frontoffice van Reaal Verzekeringen bijvoorbeeld heeft voorgesteld dat we ter verbetering van de communicatie onderling via het systeem gaan skypen. Direct beeldbellen is handiger dan wanneer je elkaar tekstberichten stuurt en maar moet afwachten wanneer iemand in de gelegenheid is om die te beantwoorden”. Inge vindt het een leuke uitdaging om nieuwe mensen in te werken en hen te zien opbloeien!

Wij als WWZ Academie zijn heel blij dat er gemeenten zijn die bereid zijn om onze cursisten de gelegenheid te geven om de benodigde werkervaring op te doen! We zijn nog op zoek naar innovatieve gemeenten in het oosten en zuiden van Nederland, die zien dat mensen met een creatieve en frisse blik een waardevolle bijdrage kunnen bieden aan de transformatie in het sociale domein. Pakt u de handschoen op?