fbpx

Er is nu eindelijk een coalitieakkoord met de treffende titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” nadat het kabinet bijna een jaar demissionair is. Het akkoord biedt positieve punten voor de woningnood en het klimaat, maar is minder positief voor zorg en welzijn.

Er wordt weliswaar ingezet op opschaling van de IC’s, echter dat is een piepklein stukje van het totale zorglandschap. Er wordt in de komende jaren in totaal 4,5 miljard bezuinigd op de zorg in het algemeen. Onbegrijpelijk terwijl Nederland vergrijst en er chronische tekorten en nog altijd grote wachtlijsten zijn in de jeugdhulp. In eerste instantie komt er komend jaar geld bij voor de jeugdhulp, dit wordt daarna verder afgebouwd met de mededeling “dat er wordt nagedacht over extra beleidsmaatregelen”. Tot op heden heeft nog geen enkele verandering in beleidsmaatregelen ervoor kunnen zorgen dat jongeren en hun ouders op een goede manier geholpen worden. Ook voor ouderen en mensen met beperkingen is er in de afgelopen bijna 30 jaar weinig veranderd, zoals ik heb beschreven in mijn boek Gezond Verstand in het Sociale Domein.

Hoe moet het dan wel, zeg je nu? Ga uit van het KISS principe: “Keep it simple stupid”, zeggen de Engelsen. In mijn boek beschrijf ik namelijk hoe het simpel kan: Voer een goed gesprek waarbij je de zorgvrager, mantelzorger en verdere familie aan het woord laat en zelf vooral luistert. Vraag naar de bovenliggende problemen en wat voor hen het belangrijkste is. Voorbeeld: In veel gezinnen zijn financiële en daardoor huisvestingsproblemen bovenliggend. Niet de opvoedproblemen, die komen daar namelijk uit voort. Als de financiële problemen zijn opgelost, dan zul je zien dat ouders meer ruimte krijgen in hun hoofd en beter in staat zijn om hun kinderen op te voeden en te verzorgen. Ik ben blij dat ik dit verhaal bevestigd heb gezien in dit artikel van het Instituut voor Publieke Waarden dat werkt met de Doorbraakmethode waar ik een absolute fan van ben. Ook hierin kun je lezen dat bij deze gezinnen niet eerst een jeugdteam moet worden ingevlogen maar juist een sociaal wijkteam en een schuldhulpverlener. Lees en leer!