fbpx

Mantelzorgers zijn op dit moment 17 procent van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Dat is gemiddeld 4 uur per week! In de schrapkaart over mantelzorg die minister Hugo de Jonge van VWS onlangs in ontvangst nam, staan acties om deze regeldruk te verlagen. Waaronder 9 regels die overbodig zijn of eenvoudiger kunnen.

Dit zijn de 9 regels die op de schrapkaart staan:

  1. We schrappen de herindicatie voor zorgvragers met een chronische, onveranderde zorgvraag.
  2. We vergroten de zekerheid van mantelzorgers op medehuurderschap als er geen sprake is van partnerschap.
  3. We verbeteren het instrument mantelzorgverklaring voor mantelzorgwoningen.
  4. We vereenvoudigen de mantelzorgverklaring voor medehuurderschap en de urgentieverklaring voor huurwoningen.
  5. We vereenvoudigen de mantelzorgverklaring voor ontheffing van de sollicitatieplicht.
  6. We maken bij het aanvragen van nieuwe hulpmiddelen voor zorgvragers die al een hulpmiddel hebben, gebruik van informatie die al bekend is in het dossier.
  7. We maken mogelijk dat zorgvragers hulpmiddelen meenemen bij verhuizing naar een andere gemeente.
  8. We verbeteren het aanschaffen of repareren van hulpmiddelen die de gemeente in natura verstrekt.
  9. We vereenvoudigen de verantwoording van zorgvragers voor het declareren van vervoerskosten bij zorgverzekeraars.