fbpx

Mantelzorgers ervaren minder emotionele intimiteit en minder fysieke intimiteit met hun zorgvrager dan voorheen. Ook blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel dat de belasting toeneemt wanneer een mantelzorger zich meer zorgverlener voelt dan iemands partner, kind of ouder. Juist omdat de oorsprong van mantelzorg ligt in die onderlinge relatie, moeten we niet te lichtzinnig naar deze cijfers kijken, aldus MantelzorgNL.

Zorgtaken zetten de relatie onder druk. Ben je nog wel de partner, het kind of de ouder van je naaste? Of ben je puur de zorgverlener geworden?

Wanneer een mantelzorger zich voornamelijk zorgverlener voelt, komt de bevestiging dat de oorspronkelijke relatie er niet meer is.

Degenen die zich vooral of alleen zorgverlener voelen in plaats van partner, kind of ouder van de zorgvrager, ervaren duidelijk een hogere belasting. Zij scoren gemiddeld een 7,68 op de ervaren belasting, terwijl degene waarbij de oorspronkelijke relatie nog gevoeld wordt minder belasting ervaren en een 6,02 aangeven.