fbpx

Jeugdhulpplicht
Het uiteindelijke doel van de Jeugdwet is ‘het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving’, aldus de Raad. Daarbij wijst de CRvB erop dat het onder de oude wetgeving bestaande wettelijke recht op zorg is vervangen door een jeugdhulpplicht voor gemeenten. Uitgangspunt blijft daarbij de eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders.

De gemeente Zwijndrecht hoeft geen pgb voor jeugdhulp te verstrekken aan de ouders die dat via de Centrale Raad van Beroep (CRvB) probeerden af te dwingen. De CRvB heeft geoordeeld dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders ‘toereikend zijn om zelf de aangevraagde hulp en ondersteuning te kunnen bieden’.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/crvb-geen-recht-op-jeugdhulp-voldoende-eigen.10217924.lynkx

Per Saldo, de landelijke verenigingvan mensen met een persoonsgebonden budget (pgb),  betreurt deze uitspraak. Zij vinden het onduidelijk wat precies onder ‘eigen kracht’ en ‘de eigen mogelijkheden’ verstaan wordt. Hoe wordt dit gemeten en waar ligt de grens? Zij zijn reeds in overleg met het ministerie van VWS over een nadere duiding van de criteria en of er gezamenlijk handvatten kunnen worden ontwikkeld hiervoor. Na de zomer gaan ze ook Kamerleden hierover benaderen.

https://www.pgb.nl/afwijzing-aanvraag-jeugdhulp-en-nu/