fbpx

DE REGISSEUR

Wat moet je doen als regisseur? Een goede regisseur zorgt voor het in kaart brengen van de problematiek van het gezin, een integrale probleemanalyse en een integraal plan voor het gezin, voor de uitvoering en de evaluatie van dit plan. Hij doet dit samen met het gezin en andere professionals die bij het gezin zijn betrokken.

 • Verantwoordelijkheden
 • Inventariseren gezinssituatie
 • Probleemanalyse en plan
 • Regie voeren

Wat moet je kunnen als regisseur? Een goede regisseur kan draagvlak creëren en is daadkrachtig. Hij heeft probleemoplossend vermogen, organisatietalent, aanpassingsvermogen, overtuigingskracht, zelfkennis en een helikopterview. Hij is in staat om leiding te geven aan groepen professionals. Als de regisseur niet zelf over (een deel van) deze competenties beschikt, weet hij deze waar nodig in te schakelen vanuit zijn netwerk.

 • Culturele sensitiviteit
 • Relatie opbouwen en onderhouden
 • Groepsgericht leiderschap
 • Aanpassingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Zelfkennis
 • Probleemoplossend vermogen
 • Daadkrachtig
 • Organisatietalent
 • Helikopterview

Deze en meer informatie over de regisseur is te vinden op deze site van Toezicht Sociaal Domein van het ministerie van VWS