fbpx

Tussen de 16 en 27 jaar doorlopen jongeren een fase die ook wel adolescentie wordt genoemd. In deze levensfase zijn hun lichaam en hersenen nog volop in ontwikkeling en verandert de hormoonhuishouding. De ontwikkeling van de hersenen loopt door tot rond hun vijfentwintigste. Er verandert ook veel in het dagelijks leven van jongeren: ze gaan zelfstandig wonen, eigen geld verdienen en beslissen steeds meer zelf. De meeste jongeren leren dit vanzelf, met vallen en opstaan en met ondersteuning van ouders en vrienden. Maar niet voor alle jongeren is dat vanzelfsprekend.

Kwetsbare posities
Zo’n 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar bevindt zich in een kwetsbare positie door problemen op een of meer leefgebieden. Het kan gaan om schulden, geen goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, verslaving, geen werk, schooluitval of een achterstand in de ontwikkeling. Volwassen worden is voor jongeren in een kwetsbare positie niet makkelijk.

Deze jongeren ervaren verschillende knelpunten in de overgang naar volwassenheid. Van de ‘beschermende’ omgeving van school en jeugdhulp, belanden ze in de vraaggerichte Wmo en de meer eisenstellende Participatiewet. Ze krijgen te maken met regelingen en instanties die gericht zijn op volwassenen en een zekere mate van zelfredzaamheid veronderstellen. Ze lopen hierdoor het risico om tussen wal en schip te raken.

De website https://www.16-27.nl/  geeft veel informatie over waar jongeren in deze fase mee te maken krijgen. Ook geeft deze website informatie over welke ruimte er in de wetgevingen zitten om maatwerk te leveren en om zo de overgang eenvoudiger te maken.