Tot voor kort werkten gemeenten nog met de oude DBC (diagnose behandel combinatie) systematiek voor de jeugd-GGZ, zoals voorheen onder de Wet Jeugdzorg gebeurde. Dat is nu veranderd in drie uitvoeringsvarianten die gemeenten kunnen afspreken met de zorgaanbieders:

  • De inspanningsgerichte uitvoeringsvariant: In feite uurtje factuurtje
  • De outputgerichte uitvoeringsvariant: Het resultaat telt
  • De taakgerichte uitvoeringsvariant: Populatiegerichte bekostiging

Hoe dat precies zit kun je lezen in dit artikel.