fbpx

Achtergrond

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg van en aan jeugdigen bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen. Om de verantwoordelijke gemeente voor deze hulp aan jeugdigen te bepalen, is het woonplaatsbeginsel opgesteld en beschreven in de Jeugdwet. De huidige definitie voor het woonplaatsbeginsel  is dat die gemeente (financieel) verantwoordelijkheid is waar de feitelijke woonplaats van de ouder met gezag ligt. Deze definitie levert problemen op en daarom wordt de Jeugdwet aangepast

Er is breed draagvlak onder jeugdhulpaanbieders en gemeenten voor het aanpassen van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de Basisregistratie Personen (BRP).

De wetswijziging zal ingaan per 1 januari 2021 > Lees hier art VNG

Voorlopig geldt nog het woonplaats beginsel zoals dat in de jeugdwet is opgenomen.

De VNG heeft in 2017 een stappenplan gemaakt als hulpmiddel om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

> klik hier voor download