fbpx

De kinderombudsman Margrite Kalverboer pleit voor maatwerk bij het leerlingenvervoer.

Kinderen hebben recht om samen met anderen les te krijgen. Daarvoor is het nodig dat zij op school kunnen komen. Sommige kinderen zijn daarvoor aangewezen op leerlingenvervoer. De afgelopen jaren heeft de Kinderombudsman ruim honderd vragen en klachten over leerlingenvervoer ontvangen. Hieruit blijkt dat er bij gemeenten gebrek aan maatwerk is en praktische en financiële aspecten boven de belangen van het kind staan.

Tien uitgangspunten
Om gemeenten te helpen in het maken van hun afwegingen bij besluiten over de aanvragen en uitvoering van leerlingenvervoer heeft de Kinderombudsman tien uitgangspunten opgesteld. Eén van de uitgangspunten is dat gemeenten bij iedere aanvraag een belangenafweging maken, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van het kind. Hierbij wint het gemeenteadvies in bij het kind zelf, de ouders, de school en andere betrokken deskundigen. Een ander uitgangspunt is dat in beleid van gemeenten ruimte is om groepen leerlingen die volgens de wet niet in aanmerking komen voor leerlingenvervoer toch vervoer aan te bieden.

https://iederin.nl/nieuws/18570/belang-van-kind-nog-steeds-niet-voorop-in-leerlingenvervoer-/