fbpx

Sinds 1 januari 2022 is het begrip woonplaats in de Jeugdwet gewijzigd. Daarmee is het nieuwe woonplaatsbeginsel in werking getreden. Dat betekent voor jeugdigen die in 2022 jeugdhulp krijgen de verantwoordelijke gemeente op een andere manier moet worden bepaald.

Gemeenten zijn nog druk bezig met de administratieve verhuizing van jeugdigen voor wie de verantwoordelijke gemeente voor de financiering van jeugdhulp sinds 1 januari 2022 is gewijzigd.

Bij het oude woonplaatsbeginsel was het uitgangspunt de woonplaats van de ouder of voogd. Bij het nieuwe woonplaatsbeginsel is het uitgangspunt de woonplaats van de jeugdige. De inschrijving van de jeugdige in de Basisregistratie Personen (BRP) is leidend.

In een blog van Stimulansz zijn aan de hand van een aantal casussen de wijzigingen toegelicht.