Maakt het uit of je het contact met de gemeente een aanvraag of een melding noemt? In de Wmo is vastgelegd dat het proces start met een melding en daarna een aanvraag. Na een melding kan men geen gebruik maken van de bestuursrechtelijke procedures zoals bezwaar en beroep. Dat kan pas na een aanvraag. Hoe is dat eigenlijk in de Jeugdwet? En wanneer is een contact met de gemeente ook officieel een aanvraag?

Lees in bijgaand artikel hoe dit in de jeugdwet geregeld is en hoe er discussie kan zijn over een aanvraag datum. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. In deze situatie kwam een jongen van 16 jaar hierdoor een half jaar zonder hulp te zitten. De rechter heeft hier duidelijkheid over gegeven en de gemeente opdracht gegeven om met terugwerkende kracht alsnog een PGB toe te kennen.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.