Welke gemeente moet de Jeugdhulp betalen?
Dit is nog regelmatig een discussie punt. De vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp wordt aan de hand van het woonplaatsbeginsel beantwoord. Als gemeenten hier anders tegen aan kijken, kunnen zij naar de geschillencommissie Sociaal Domein. Zij geven dan een advies waar gemeenten zich aan moeten houden.

Schulinck bespreekt op hun website een advies van de geschillencommissie.

De casus
Moeder woont met haar kind in gemeente A (bij oma). Ze is zwanger van haar tweede kind. De relatie met oma verslechtert. Moeder en haar inmiddels 2 kinderen kunnen terecht in een moeder- en kindhuis in gemeente B. Ze schrijven zich daar ook in. Gemeente A en gemeente B zijn het niet eens over wie verantwoordelijk is voor het betalen van het verblijf en de ondersteuning in het moeder- en kindhuis. Ze leggen hun geschil voor aan de geschillencommissie.

Met ingang van 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel. Op de website van de VNG lees je meer informatie over deze verandering.