fbpx

Er bestaan nog steeds grote verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap, dat in Nederland sinds 2016 geldt. In het verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende terreinen uitgewerkt. Daarbij staan gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen centraal. Met de ratificatie van het verdrag in 2016 zijn gemeenten verplicht om een Lokale Inclusie Agenda (LIA) op te stellen.

Sommige gemeenten zijn volop bezig met de uitvoering van zo’n agenda, andere moeten nog beginnen.
Dit blijkt uit de zesde peiling naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap door gemeenten. De peiling werd ook dit jaar weer uitgevoerd door Movisie en de VNG.