fbpx

Voor personen die verhuizen naar een Wlz-zorginstelling en thuis nog willen logeren is het belangrijk dat de benodigde hulpmiddelen thuis blijven staan, bijvoorbeeld een tillift. De Tweede Kamer heeft hierover nu landelijke afspraken gemaakt.

Begin 2025 zullen de afspraken geëvalueerd worden. De schatting is dat het om 50 aanvragen per jaar gaat. Het gaat vooral om kinderen die op een gegeven moment in een instelling gaan wonen maar dan nog regelmatig een weekend naar het ouderlijk huis komen. Het moet dan gaan om iemand die minimaal 18 dagen per jaar thuis wil logeren. Voor de Wmo moet het gaan om hulpmiddelen die er voor de verhuizing naar de Wlz-zorginstelling al waren.

Als er hulpmiddelen zijn vanuit de zorgverzekeringswet dan is er hiervoor een coulance regeling.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.