Kenniswebinars WWZ Academie 

Overzicht

2023

9 februari 2023 Meerzijdige partijdigheid en botsende belangen in het sociale domein
20 april 2023 Multiprobleemgezinnen 
 7 juni 2023 Labels horen op potjes, niet op mensen!
 28 september 2023 Armoede krijg je gratis
 23 november 2023 Hoe ga je om met mensen met borderline problematiek?
   

2022

9 februari 2022 Samenwerken in het sociaal domein | JGZ
16 maart 2022 Onafhankelijke cliëntondersteuning
6 april 2022 Jeugdwet en Onderwijs
9 juni 2022 Herkennen van lvb
29 september 2022 Autisme
16 november 2022 Actualiteiten jeugdbescherming

2021

1 februari 2021

1 februari 2021 Samenwerken in het sociaal domein | JGZ
11 februari 2021 Dwang in de zorg en de Wvggz
24 Maart 2021 Actualiteiten Jeugdzorg
21 Juni 2021 Signaleren huiselijk geweld
28 september 2021 De Wachtverzachter
27 oktober 2021 Actualiteiten Participatiewet
25 november 2021 Mentorschap en Bewindvoering

2020

Februari 2020 Participatiewet
Maart 2020 Begeleiding
Mei 2020 Doelen s tellen in het Sociaal Domein
Juni 2020 De grote lijnen van de Wet langdurige zorg
Oktober 2020 Ontwikkeling Wet langdurige zorg 2021
November 2020 Verstandig omgaan met de persoonsgegevens

2019

Oktober 2019 Sociale Netwerkversterking
November 2019 Schuldhulpverlening