In gesprek gaan met mantelzorgers

In gesprek gaan met mantelzorgers

Als Wmo consulent is het je taak om in het keukentafelgesprek ook de behoefte aan ondersteuning bij de mantelzorger te inventariseren. Elke mantelzorgsituatie is anders en mensen kunnen verschillende wensen en behoeften hebben om het mantelzorgen vol te houden....
Wat als huishoudelijke hulp wegvalt

Wat als huishoudelijke hulp wegvalt

Zonder huishoudelijke hulp komen veel meer mensen dan doorgaans gedacht in het verpleeghuis terecht. Dat is de hoofdconclusie uit het recent verschenen SCP-rapport ‘Wat als zorg wegvalt’. Het beeld dat mensen ook wel zonder deze lichte ondersteuning kunnen, blijkt...