Selecteer een pagina
Wat als huishoudelijke hulp wegvalt

Wat als huishoudelijke hulp wegvalt

Zonder huishoudelijke hulp komen veel meer mensen dan doorgaans gedacht in het verpleeghuis terecht. Dat is de hoofdconclusie uit het recent verschenen SCP-rapport ‘Wat als zorg wegvalt’. Het beeld dat mensen ook wel zonder deze lichte ondersteuning kunnen, blijkt...
Resultaatgericht indiceren blijft mogelijk

Resultaatgericht indiceren blijft mogelijk

Er is de laatste tijd een aantal uitspraken gedaan door de Centrale Raad van Beroep waarbij vastgesteld is dat de rechtszekerheid  bij het resultaatgericht indiceren niet goed geregeld is.De minister Hugo de Jonge wil het indiceren op uren en op resultaten in de Wmo...
Wmo hulpmiddelen voor mensen met een Wlz indicatie

Wmo hulpmiddelen voor mensen met een Wlz indicatie

Mensen met Wlz indicatie krijgen hun huishoudelijke hulp en begeleiding vanuit de Wlz betaald en geregeld ongeacht waar ze wonen, thuis, in een instelling of in een geclusterde woonvorm. Voor de hulpmiddelen is dit anders. Mensen die thuis, zelfstandig wonen ontvangen...