Beroepscode Sociaal Werk

Beroepscode Sociaal Werk

De nieuwe beroepscode voor de sociaal werker wordt per 1 januari 2022 van kracht. Professionals in het sociaal- en maatschappelijk werk, sociale agogen, jeugd- en gezinswerkers en sociaal werkers, krijgen één gezamenlijke ethische basis. Niet nieuw, maar wel...
Wat staat er in het regeerakkoord

Wat staat er in het regeerakkoord

Er komt een ‘eerlijkere eigen bijdrage’ voor de huishoudelijke hulp. Het huidige Wmo-abonnementstarief gaat op de schop. Het nieuwe kabinet gaat duidelijk afbakenen wat onder jeugdzorg wordt verstaan. Gemeenten krijgen de komende jaren extra geld voor de jeugdzorg,...
Omzien naar elkaar en bezuinigen op de zorg?

Omzien naar elkaar en bezuinigen op de zorg?

Er is nu eindelijk een coalitieakkoord met de treffende titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” nadat het kabinet bijna een jaar demissionair is. Het akkoord biedt positieve punten voor de woningnood en het klimaat, maar is minder positief voor zorg...
Mantelzorg en zorgverzekering in 2022

Mantelzorg en zorgverzekering in 2022

Wat doen zorgverzekeraars voor mantelzorgers in 2022? De premies en vergoedingen van zorgverzekeringen in 2022 zijn bekend. Maar biedt een zorgverzekeraar ook vergoeding voor vervangende zorg, een mantelzorgmakelaar of een cursus? MantelzorgNL zette het voor je op een...
Regelhulp en het Juiste loket wijzen de weg

Regelhulp en het Juiste loket wijzen de weg

Sinds 2007 functioneert Regelhulp als wegwijzer naar zorginformatie, hulmiddelen en ondersteuning. Daarnaast biedt Regelhulp ook tips en advies over andere aspecten van het leven waar ziekte, beperkingen, zorg en ouderdom effect op hebben. Denk bijvoorbeeld aan werk,...