Beroepscode Sociaal Werk

Beroepscode Sociaal Werk

De nieuwe beroepscode voor de sociaal werker wordt per 1 januari 2022 van kracht. Professionals in het sociaal- en maatschappelijk werk, sociale agogen, jeugd- en gezinswerkers en sociaal werkers, krijgen één gezamenlijke ethische basis. Niet nieuw, maar wel...
Wat staat er in het regeerakkoord

Wat staat er in het regeerakkoord

Er komt een ‘eerlijkere eigen bijdrage’ voor de huishoudelijke hulp. Het huidige Wmo-abonnementstarief gaat op de schop. Het nieuwe kabinet gaat duidelijk afbakenen wat onder jeugdzorg wordt verstaan. Gemeenten krijgen de komende jaren extra geld voor de jeugdzorg,...
Mantelzorg en zorgverzekering in 2022

Mantelzorg en zorgverzekering in 2022

Wat doen zorgverzekeraars voor mantelzorgers in 2022? De premies en vergoedingen van zorgverzekeringen in 2022 zijn bekend. Maar biedt een zorgverzekeraar ook vergoeding voor vervangende zorg, een mantelzorgmakelaar of een cursus? MantelzorgNL zette het voor je op een...