De Eigen Kracht conferentie

De Eigen Kracht conferentie

De stichting Eigen Kracht Centrale zet zich in voor een samenleving waar iedereen deel van uitmaakt, ook mensen bij wie het tegenzit. Door zeggenschap over oplossingen bij de mensen te laten waar het om gaat en door het betrekken van familie, vrienden en andere...
De mantelzorgwoning

De mantelzorgwoning

Wat is een mantelzorgwoning? Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die verzorging nodig heeft. Maar de mantelzorger kan ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene...
Wil jij ook het verschil maken in het sociale domein?

Wil jij ook het verschil maken in het sociale domein?

Nederland, en eigenlijk de hele wereld, is redeloos, reddeloos en radeloos net als in 1672 toen de Republiek der Nederlanden in de strijd ging met de Prins van Oranje (ja ik houd van geschiedenis!). Deze situatie is terug te zien in de monumentale film Michiel De...
De menselijke maat

De menselijke maat

Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van o.m. werkloosheid, schulden, eenzaamheid komen? Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie...
Wat is het pettenvraagstuk?

Wat is het pettenvraagstuk?

Sinds de decentralisaties van overheidstaken vervullen medewerkers in het sociaal domein vaak meerdere taken. Bij elke “pet” kan een ander juridisch kader passen voor de verwerking van persoonsgegevens. Het pettenprobleem ontstaat doordat het juridisch...