Samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein

Samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein

Er zijn allerlei redenen waarom de samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld andere vormen van financiering, andere regels en verantwoordelijkheden en issues rond privacy. Maar de mensen om wie het gaat, de cliënten, zijn...
Denken vanuit de bedoeling en de inwoner

Denken vanuit de bedoeling en de inwoner

In de gemeente Heusden vinden ze het heel belangrijk om te denken vanuit de geest van de wet. Ze focussen zich met name op de uitvoering en samenwerkingen en minder op het opstellen van beleid. Ze hielden zich binnen het sociaal domein eerst weinig bezig met Werk...